Hladnovaljani limovi

////////////////////////////

 

Hladnovaljani limovi od niskougljeničnih čelika za hladno oblikovanje definisani standardom SRPS EN 10130 pogodni za zavarivanje i nanošenje prevlaka.

Hemijski sastav

Standard za kvalitet Sadržaj %
EN 10027 DIN 17155 JUS C.B4.014 C max Mn max P max S max
Oznaka vrste čelika
DC01(FeP01) St 12 Č 0146 0,12 0,60 0,045 0,045
DC03(FeP03) RSt 13 Č 0147 SU 0,10 0,45 0,035 0,035
DC04(FeP04) St 14 Č 0148 SU 0,08 0,40 0,030 0,030

Mehaničke osobine 

Oznaka
vrste
čelika
Gornji
napon
tečenja
RE (N/mm)
min
Zatezna
čvrstoća
Rm (N/mm)
Izduženje A
(%) min
r 90 min n 90 min
DC01 (Fe001) 280,00 270-410 28,00 / /
DC03 (FeP03) 2400,00 270-370 34,00 1,30 /
DC04 (FeP04) 210,00 270-350 38,00 1,60 0,18

Asortiman 
Hladnovaljani limovi se isporuručuju u tablama, u dimenzijama:

  • debljine 0,4 – 2,0mm
  • širine 600 – 1500mm
  • dužine 1400 – 3000mm

Odricanje od odgovornosti

"B.O.S. metalurgija" se trudi da proizvode opiše najpreciznije moguće, na osnovu specifikacije proizvođača i njihovih tolerancija. Ovde prikazani podaci su informativnog karaktera i mogu da sadrže greške. Tačna specifikacija robe i usluga će biti izraženi na predračunu/računu. Ograđujemo se od svake odgovornosti pri upotrebi podataka sa ovog sajta.