IPE profili

toplovaljani nosači ////////////////////////////

 

„I“ i „H“ profili od konstrukcionog čelika, prema standardu SRPS EN 10034 namenjeni za izradu čeličnih konstrukcija i drugih sklopova u industriji i građevinarstvu.

Oznake
IPE
Mere (mm) Masa
(kg/m)
h b s t r
80 80 46 3,8 5,2 5,0 6,00
100 100 55 4,1 5,7 7,0 8,40
120 120 64 4,4 6,3 7,0 10,40
140 140 73 4,7 6,9 7,0 12,90
160 160 82 5,0 7,4 9,0 15,80
180 180 91 5,3 8,0 9,0 18,80
200 200 100 5,6 8,5 12,0 22,40
220 220 110 5,9 9,2 12,0 26,20
240 240 120 6,2 9,8 15,0 30,00
270 270 135 6,6 10,2 15,0 36,10
300 300 150 7,1 10,7 15,0 42,20
330 330 160 7,5 11,2 18,0 48,10
360 360 170 8,0 12,7 18,0 57,10
400 400 180 8,6 13,5 21,0 66,30
450 450 190 9,4 14,6 21,0 77,60
500 500 200 10,2 16,0 21,0 90,70
550 550 210 11,1 17,2 24,0 106,00
600 600 220 12,0 19,0 24,0 122,0
IPE profil

Kvalitet
Prema standardu za kvalitet SRPS EN 10027-1 za opšte konstukcione čelike, uobičajeni kvalitet:

DIN 17100 DIN 17100 SRPS EN 10027-2
RSt 37-2 RSt 37-2 1.0037
St 52-3N

Dozvoljena odstupanja za mere i masu su u skladu sa propisanim standardom SRPS EN 10034

Odricanje od odgovornosti

"B.O.S. metalurgija" se trudi da proizvode opiše najpreciznije moguće, na osnovu specifikacije proizvođača i njihovih tolerancija. Ovde prikazani podaci su informativnog karaktera i mogu da sadrže greške. Tačna specifikacija robe i usluga će biti izraženi na predračunu/računu. Ograđujemo se od svake odgovornosti pri upotrebi podataka sa ovog sajta.