B.O.S. Metalurgija

deo poslovnog sistema B.O.S. Kompani doo

ul. Vesnik mira 4, 37000 Kruševac, SRBIJA

Kontaktirajte nas

  Radno vreme

  Ponedeljak - Petak8:00 to 16:00
  Subota8:00 to 14:00

  Podaci za evidentiranje

  Pun nazivPREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO B.O.S.-KOMPANI KRUŠEVAC
  Skraćeni naziv: B.O.S.-KOMPANI
  Matični broj:17183133
  PIB101305736
  Šifra delatnosti2433 (Hladno oblikovanje profila)
  Žiro računiRAIFFEISEN BANK: 265-3300310017155-52
  OTP – SOCIETE BANKA: 325-9500500298611-61
  UNICREDIT BANKA: 170-0030019968000-57
  BANCA INTESA: 160-0000000516652-83
  KOMERCIJALNA BANKA: 205-0000000001885-59