Grifovana žica

////////////////////////////

 

Grifovana žica ili grifovano pletivo je izrađujeno od čelične svetlovučene žice različitih dimenzija. Pletivo je različitih otvora (okaca) i različitih formata tabli.

Debljina žice Veličina okaca Formati tabli
Ø 2 20 × 20 mm 1000 × 2000 mm
Ø 3 35 × 35 mm 1000 × 2000 mm
Ø 3,8 50 × 50 mm 1000 x 2000 mm
1250 x 2000 mm
1500 x 2000 mm