Čelične cevi

sa šavom///////////

Celicne cevi sa uzduzno varnim savom su izradene od toplo iii hladno valjanih traka, u kvalitetu koji dozvoljava hladno oblikovanje.
Primenjuju se za izradu konstrukcija, u gradevinarstvu, masinogradnji, poljomehanizaciji, pa cak i u automobilskoj industriji.
Poprecni presek je okruglog, kvadratnog iii pravougaonog oblika.

Hemijski sastav

Standard za kvalitet Sadržaj %
EN 10027-1 DIN 17100 JUS C.B0.500 C max Mn max P max S max N max
. . .
S 235 JRG2 RSt 37-2 Č 0361 0,17 1,40 0,045 0,045 0,009
S 235 JO St 37-3 U Č 0362 0,17 1,40 0,040 0,040 0,009
S 235 J2G3 St 37-3 N Č 0363 0,17 1,40 0,035 0,035
S 275 JR St 44-2 Č 0451 0,21 1,50 0,045 0,045 0,009
S 275 JO St 44-3 U Č 0452 0,18 1,50 0,040 0,040 0,009
S 275 J2G3 St 44-3 N Č 0453 0,18 1,50 0,035 0,035
S 255 JR Č 0561 0,24 1,60 0,045 0,045 0,009
S 355 JO St 52-3 U Č 0562 0,2 1,60 0,040 0,040 0,009
S 355 J2G3 St 52-3 N Č 0563 0,2 1,60 0,035 0,035

Mehaničke osobine

Oznaka
vrste
čelika
Granica
razvlačenja
Re (N/mm)
min
Zatezna čvrstoća
Rm (N/mm)
Izduženje, A(%) max
za debljine a, mm
Udarna
žilavost
Do 3mm 3-100mm 1,5<a<2.0 2.0<a<2.5 2.5<a<3.0 3.0<a<4.0 t (C) (J) min
Č 0361
Č 0362
Č 0363
235 360-510 340-470 uzd.19
Pop.17
20
18
21
19
26
24
20
0
-20
27
Č 0451
Č 0452
Č 0453
275 430-570 410-560 Uzd.16
Pop.14
17
15
18
16
22
20
20
0
-20
27
Č 0561
Č 0562
Č 0563
355 510-680 490-630 Uzd.16
Pop.14
17
15
18
16
22
20
20
0
-20
27

Konstrukcijske savne cevi obicno zadovoljavaju standardni kvalitet konstrukcijskog celika
S235JR I D011. Poprecni presek i karakteristike preseka su date na osnovui nazivnih spoljnjih mera i debljina zida cevi.

Naša ponuda cevi: