Poštovani kupci,

Prenosimo suštinu obaveštenja koje smo dobili iz jedne od naših poslovnih banaka, a odnosi se na promenu našeg računa usled pripajanja drugoj banci:

RBA banka a.d.Novi Sad

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da su RBA banka i Raiffeisen banka u postupku sprovođenja statusne promene pripajanja na osnovu koje će se RBA banka pripojiti Raiffeisen banci.

Posebno naglašavamo da će se nakon pripajanja promeniti brojevi računa Vaše kompanije kao i svi podaci u vezi sa navedenim računima će automatski biti preneti na Vaše račune u Raiffeisen banci. Veoma je važno da o novom broju računa blagovremeno obavestite sva lica koja uplaćuju sredstva na račun Vaše kompanije (npr. poslovne partnere, kupce, dobavljače i sl.).

Naglašavamo da će promena broja računa Vaše kompanije važiti od 29.04.2023. godine, te da je potrebno da se od tog datuma vrše uplate na novi broj računa koji je dole naveden.

Stari račun 330-0000016001356-60 prelazi u 265-3300310017155-52

Komentari su isključeni.