Promena računa u RBA

Važno obaveštenje: Usled pripajanja naše poslovne banke drugoj, dolazi do promene našeg računa i to od 29.04.2023. godine ... Detaljnije